thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỎA THUẬN BÁN KÈM TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BÙI THỊ HẰNG NGA – Khoa Luật kinh tế, Đại học Kinh tế – luật, ĐH Quốc gia TPHCM 1. Đặt vấn đề Dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ (SHTT), việc đặt ra các quy định về bán kèm đôi khi là quy định cần thiết để quyết định xem bên chuyển …