thongtinphapluatdansu.edu.vn
NGUYÊN DO CỦA VÒNG LUẨN QUẨN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia Sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Theo tuyên bố ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), từ tháng 10 năm 2017 VCPMC lại tiếp tục thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc tại các …