thongtinphapluatdansu.edu.vn
VỤ TRANH CHẤP “VCPMC - KHÁCH SẠN' TRONG 'VÒNG LUẨN QUẨN' - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỖ KHẮC CHIẾN – Chuyên gia sở hữu trí tuệ, Trọng tài viên VIAC Với tuyên bố ngày 11 tháng 9 năm 2017 của VCPMC về tiếp tục thu tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc trên TV lắp đặt trong phòng ngủ khách sạn từ tháng 10 năm 2017, vụ tranh chấp giữa …