thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. VŨ TRƯỜNG SƠN & THS. LÊ VŨ TOÀN – Trường Quản lý KH&CN – Bộ KH&CN Phát triển thị trường công nghệ (TTCN) là một trong những định hướng chính của hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện nay. Trong đó, việc định giá công nghệ được xem là yếu tố quan …