thongtinphapluatdansu.edu.vn
HẬU QUẢ CỦA VIỆC HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. VÕ SỸ MẠNH – Đại học Ngoại thương Hà Nội Đặt vấn đề Ngày 24/11/2015, Bộ luật Dân sự đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm …