thongtinphapluatdansu.edu.vn
HIỂU THẾ NÀO VỀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. TRẦN MINH HẢI – Công ty Luật BASICO Doanh nghiệp là dạng khách hàng vay vốn chủ yếu trong cơ sở khách hàng của mỗi ngân hàng. Khi xét cấp một khoản tín dụng cho khách hàng, yêu cầu muôn thủa đối với ngân hàng và cán bộ ngân hàng là phải bảo đảm …