thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÀN VỀ QUYỀN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH TRONG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. LS. LÊ VĂN SUA – Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân,… bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Đây …