thongtinphapluatdansu.edu.vn
XÂY DỰNG VĂN PHÒNG THỰC HÀNH LUẬT – BƯỚC ĐI CẦN THIẾT TRONG ĐÀO TẠO LUẬT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỖ VIẾT ANH THÁI – Đại học Ngoại thương 1. Khái quát về văn phòng thực hành luật Đầu thế kỷ XX, khi các cơ sở đào luật bị chỉ trích phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đào tạo của mình là các cử nhân luật không đáp ứng được nhu cầu công …