thongtinphapluatdansu.edu.vn
NHÌN VÀO MÃ VẠCH HÀNG HÓA, BẠN SẼ BIẾT NÓ TỪ ĐÂU, GIẢ HAY THẬT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THANH HỮU – Thư viện Pháp luật (Tổng hợp) Dù Việt Nam đã có hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng; tuy nhiên, điều tiên quyết là mình tự bảo vệ chính mình trước khi cần người khác bảo vệ mình. Bởi vậy, bài viết này xin đề …