thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH ĐẲNG VỀ CHỖ NGỒI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐỨC HIỂN Tôi đã dự rất nhiều phiên tòa, mà tại đó thay vì trả lời, tranh luận với các luận điểm, luận cứ của luật sư, thì công tố viên chỉ tuyên bố gọn lỏn: “Giữ nguyên quan điểm như cáo trạng, không bổ sung gì thêm”. Cho dù cái quan điểm trong cáo …