thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẰNG KHEN - MÔN THỂ THAO "CHẠY" VÀ LÒNG TỰ TRỌNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
KỲ DUYÊN Trước thế giới phẳng hôm nay, mọi xấu tốt, hay dở, nhân thân con người rất dễ được công khai, minh bạch. Có một sự kiện mới diễn ra gần đây, có vẻ ít gây được sự chú ý, nhưng thực ra, vấn đề của nó rất đáng quan tâm. Đó là chuyện …