thongtinphapluatdansu.edu.vn
“CONSIDERATION” THEO PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG HOA KỲ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS.LS. PHẠM QUANG HUY – Văn phòng Luật sư Hàn Sĩ Huy 1. Bản chất pháp lí của “consideration” 1.1. Khái niệm hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ Trước khi tìm hiểu “consideration” như là một thành tố của hợp đồng theo pháp luật Hoa Kỳ, cần tìm hiểu khái niệm hợp đồng theo …