thongtinphapluatdansu.edu.vn
ÁP DỤNG TƯ TƯỞNG CANH TÂN NHẬT BẢN TRONG CẢI CÁCH PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS.LS. PHẠM QUANG HUY – Trưởng Văn phòng Luật sư Hàn Sĩ Huy THS. PHẠM NGỌC LAM GIANG – Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Tư tưởng canh tân của người Nhật có thể coi phát xuất từ Fukuzawa Yukichi với tác phẩm kinh điển “Khuyến học” và hồi ký “Phúc ông tự truyện”***. Công cuộc …