thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẢN CHẤT TƯ CỦA HỘI ĐOÀN DÂN SỰ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS.LS. PHẠM QUANG HUY – Trưởng Văn phòng Luật sư Hàn Sĩ Huy “Hội đoàn dân sự” (HĐDS) và “Xã hội dân sự” (XHDS) là những khái niệm mới được du nhập vào Việt Nam gần đây. Kể từ “Đổi Mới”, tại Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) …