thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TỔNG HỢP TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (Civillawinfor St.) I. Khái niệm, đặc điểm, ưu và nhược điểm của Hợp đồng tương lai 1. Khái niệm Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia về việc mua và bán một …