thongtinphapluatdansu.edu.vn
HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TRẦN TRỌNG DƯƠNG Trong khi giới học thuật Trung Quốc đã chuẩn bị một chiến lược nghiên cứu cơ bản dài hơi về biển Đông bằng việc đào tạo các chuyên gia nghiên cứu biển vài ba chục năm trở lại đây, thì Việt Nam do nhiều điều kiện và hoàn cảnh lịch sử khác …