thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÚN BÒ HUẾ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHÃN HIỆU! - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN – Giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM Bất kỳ người thứ ba nào có lợi ích liên quan, chẳng hạn như các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống có bún bò Huế trên cả nước, đều có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí …