thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÌNH LUẬN HƯƠNG ƯỚC THEO GIÁC ĐỘ LUẬT HỢP ĐỒNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS.THS. PHẠM QUANG HUY – Văn phòng Luật sư Hàn Sỹ Huy 1. Hương ước làng Việt Làng là nơi dân cư ẩn mình đằng sau những lũy tre và truyền thống được lưu giữ từ đời này qua đời khác. Thêm vào đó, làng ở miền Bắc Việt Nam thuộc về khu vực lãnh …