thongtinphapluatdansu.edu.vn
NỢ XẤU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH KHÁNH HÒA VÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT NỢ XẤU - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THÁI NINH – Khoa Kế toán – Tài Chính, Đại học Nha Trang I. Tóm tắt Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đặc biệt giai đoạn từ cuối 2007 đến đầu năm 2013, hàng loạt ngân hàng trên thế giới công bố thua lỗ về kết quả hoạt động kinh doanh, mất khả …