thongtinphapluatdansu.edu.vn
VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SÁNG KIẾN: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN VÂN ANH – Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu NGUYỄN HỒNG HÀ – Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN ĐÀM QUANG – Sở KH&CN Thanh Hóa Sáng kiến là kết quả của hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển …