thongtinphapluatdansu.edu.vn
CẦM GIỮ TÀI SẢN CÓ PHẢI LÀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. BÙI ĐỨC GIANG – Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC Cầm giữ tài sản là một chế định pháp lý vẫn còn nằm tách bạch so với các quy định về giao dịch bảo đảm của Bộ luật Dân sự (BLDS). Dự thảo BLDS trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày …