thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRAO ĐỔI VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP TIỀN GỬI TIẾT KIỆM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PHAN THỊ VÂN HƯƠNG – Tòa dân sự – TANDTC 1. Nội dung tranh chấp: Ngày 01/2/2006, ông A gửi tiết kiệm số tiền 100.000.000 đồng tại Ngân hàng B, thời hạn 3 tháng, lãi suất 1%/tháng. Sổ tiết kiệm có ghi: “Đến kỳ hạn, khách hàng không đến nhận lại vốn hoặc làm thủ …