thongtinphapluatdansu.edu.vn
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO CỘNG ĐỒNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. NGUYỄN HỮU DANH – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM Thời gian qua, vấn đề bồi thường thiệt hại cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dân, trong các vụ ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, đã xảy ra tại nhiều địa phương như: Vụ công ty VEDAN xả chất thải gây ô nhiễm …