thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRANH CHẤP TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA GIAO DỊCH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUY - Đại học Ngoại thương; Trọng tài viên VIAC Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng thường xuyên đang phải đối mặt với các khó khăn, thách thức không nhỏ. Một trong những thách …