thongtinphapluatdansu.edu.vn
BÀN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN VÂN ANH – Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu ThS LÊ VŨ TOÀN – Trường Quản lý KH&CN, Bộ KH&CN Hiện nay tổng đầu tư cho khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta đạt mức 0,6% GDP, trong đó, chủ yếu từ ngân sách nhà nước (0,5% GDP). Mức đầu …