thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ KHI GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LÊ THỊ HIỀN, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa Theo quy định tại điều 85, điều 89 Bộ luật tố tụng dân sự, xem xét, thẩm định tại chỗ là một trong những biện pháp để thu thập tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán tiến hành khi thấy cần thiết, có thể là …