thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ TÀI SẢN TƯƠNG LAI - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. BÙI ĐỨC GIANG, Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC Giao dịch bảo đảm có đối tượng là tài sản tương lai thường là một phần của gói giao dịch bảo đảm dành cho các chủ nợ tài chính. Thế chấp là biện pháp bảo đảm phù hợp do thế chấp không đặt …