thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIAO DỊCH CÓ ĐỐI TƯỢNG QUYỀN ĐÒI NỢ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. BÙI ĐỨC GIANG – Cong ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC Trong hệ thống pháp luật Việt Nam tồn tại một số khái niệm có nội hàm tương tự nhau và có thể ít nhiều khó phân biệt như quyền yêu cầu, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, quyền đòi nợ, …