thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHẬN ĐÀN BÀ NGÀY NAY - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
BS. NGUYỄN KHẮC VIỆT Sinh thời, ngoài những vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hoá, giáo dục…Đời sống phụ nữ và trẻ em cũng là chủ đề được nhà văn hoá lớn, BS. Nguyễn Khắc Viện đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết. Nhờ tấm lòng nhân ái bao la, vốn …