thongtinphapluatdansu.edu.vn
VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM – CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ VỐN - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. LÊ THỊ LỢI – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Trong những năm từ 2007 trở lại đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành Ngân hàng Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội. …