thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GỌI BẢO LÃNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. BÙI ĐỨC GIANG – Công ty Luật Audier and Partners Vietnam LLC. Gọi bảo lãnh là việc bên nhận bảo lãnh yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ này. Bộ luật dân sự và Nghị định …