thongtinphapluatdansu.edu.vn
THỰC TIỄN THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: TRUY NHẬN CHA CHO CON, KHÓ TRĂM BỀ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
LS. ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ – Trưởng Văn phòng luật sư An Luật Vụ án nào cũng có những khó khăn dù ít dù nhiều cho người tiến hành xét xử khi phải thu thập, xem xét, đánh giá chứng cứ. Với những vụ “truy nhận cha cho con” thì việc xét xử lại càng …