thongtinphapluatdansu.edu.vn
QUYỀN KHỞI KIỆN VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH THAM GIA TỐ TỤNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TRẦN ANH TUẤN – Khoa Pháp luật dân sự, ĐH Luật Hà Nội I. TỐ QUYỀN HAY QUYỀN ĐI KIỆN Một số nhà nghiên cứu về tố tụng của Pháp cho rằng tố quyền là khả năng được thừa nhận đối với cá nhân được yêu cầu sự can thiệp của công lý để …