thongtinphapluatdansu.edu.vn
PHÂN TÍCH PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH ĐỂ TÌM RA CÁC BẤT CẬP - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGÔ HUY CƯƠNG – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Sự ra đời của pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam Những người tham gia thương trường đầu tiên có lẽ là những cá nhân mong muốn tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc mua bán, trao đổi hàng …