thongtinphapluatdansu.edu.vn
NGÔ BẢO CHÂU! CHÚNG TÔI TIN ANH LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC! - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Vào hồi 12h 55 ngày 19/8/2010 (giờ Hà Nội), GS. Ngô Bảo Châu đã đoạt giải fields – Giải “nobel” của toán học. ĐINH THẾ HƯNG – Viện Nhà nước và Pháp luật Luật Viên chức đang được soạn thảo mà mong muốn của những người dự thảo là cho phép người Việt ở nước …