thongtinphapluatdansu.edu.vn
TRÍ THỨC VÀ MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÍ THỨC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN MINH THUYẾT 1. Thế nào là trí thức? 1.1. Nói đến trí thức, người ta thường nghĩ ngay tới những người có bằng cấp cao. Dĩ nhiên, bằng cấp cao là một dấu hiệu có lẽ dễ sử dụng và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Nhưng đó không phải là …