thongtinphapluatdansu.edu.vn
“QUI VỀ 0” (ZEROING) TRONG TÍNH TOÁN BIÊN ĐỘ PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG PHÁ GIÁ TẠI MỸ - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
THS. NGUYỄN PHƯƠNG LAN – Giảng viên Đại học Luật Hà Nội Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ và một trong các biện pháp rất hay được sử dụng là áp thuế chống bán phá giá. Một loạt các …