thongtinphapluatdansu.edu.vn
VỀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH DOANH HIỆN NAY Ở VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. NGUYỄN THỊ NHIỄU – Bộ Công thương Thể chế kinh doanh có tác động rất lớn tới sức cạnh tranh và sự phát triển của nền kinh tế, tới các quyết định đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thể chế kinh doanh còn giữ vai trò trung tâm trong chính …