thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐẠI HỌC HAY HỌC ĐẠI? - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
NGUYỄN LÂN DŨNG Thành tích xây dựng hệ thống các trường đại học cao đẳng ở nước ta là rất lớn. Nhưng về chất lượng đào tạo thì quả thật là có quá nhiều vấn đề cần bàn. Thành tích xây dựng hệ thống các trường ĐHCĐ ở nước ta là rất lớn. Không dễ …