thongtinphapluatdansu.edu.vn
TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
PSG.TS. NGUYỄN NHƯ BÌNH – Khoa Kinh tế & Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 1.1. HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG: NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT 1.1.1. Thương mại quốc tế và hội n…