thongtinphapluatdansu.edu.vn
CON NGƯỜI MỚI VIỆT NAM: VỪA CÁCH MẠNG VỪA KHOA HỌC - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP "Con người mới Việt Nam: Vừa cách mạng vừa khoa học" – Đó là phẩm chất, đồng thời cũng là năng lực cần phát huy. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, chúng ta phải kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, …