thongtinphapluatdansu.edu.vn
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TRẦN THỊ HUỆ – Khoa Pháp luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội Tài liệu dùng cho sinh viên tham khảo trong học tập, không sử dụng vào mục đích khác 1. Quy định của pháp luật về gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ và trách niệm của pháp nhân khi …