thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TRONG KÍCH CẦU Ở VIỆT NAM - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
TS. TÔ KIM NGỌC Áp lực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang đặt ra bài toán phức tạp cho các nhà làm chính sách Việt Nam khi phải lựa chọn và xây dựng một giải pháp policy mix tối ưu thích ứng với sức chịu đựng của nền …