thongtinphapluatdansu.edu.vn
TẠP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ NGOÀI NHIỆM VỤ CHÍNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
GS.TSKH. NGUYỄN NGỌC TRÂN – Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội các khóa X, XI Tháng 3.2008, khi khủng hoảng kinh tế thế giới còn chưa bộc phát, trong một bài báo (1), tôi đã lưu ý một mảng chưa sáng của nền kinh tế cần hết sức quan tâm. …