thongtinphapluatdansu.edu.vn
ĐỂ MẤT BỚT TÍNH CẠNH TRANH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
DANH ĐỨC Nếu cải cách thủ tục hành chính thành công, Việt Nam sẽ tăng 10% GDP trong năm năm – chuyên gia tư vấn cải cách thể chế Scott Jacobs đã khẳng định viễn tượng xán lạn đó trong hội nghị tập huấn triển khai cải cách thủ tục hành chính vào tuần trước. …