thongtinphapluatdansu.edu.vn
BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ THÔNG QUA ĐỀ ÁN HỌC PHÍ MỚI
LAN HƯƠNG Mức học phí phổ thông mới sẽ không vượt quá 6% thu nhập gia đình. Với những gia đình quá nghèo, chính phủ sẽ trợ cấp để con em đi học. Đó là một nội dung trong đề án cơ chế tài chính mới …