thongtinphapluatdansu.edu.vn
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN: NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHÁP LÝ NHÂN LOẠI HỌC Á ĐÔNG - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
ĐẶNG HOÀNG OANH – Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN 1. Những đặc thù của xã hội Nhật bản và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại truyền thống. Nhật bản có ảnh hưởng từ nền pháp …