thongtinphapluatdansu.edu.vn
KHUNG GIÁ ĐẤT CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC NĂM 2009 - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
Ghi chú: (chưa cập nhật) có nghĩa giá đất ở địa phương chưa được cập nhật năm 2009, tạm thời theo thông tin giá đất năm 2008. A. GIÁ ĐẤT CỦA CÁC THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 1. HÀ NỘI Địa bàn Giá đất Quận Hai Bà Trưng Download Quận Ba Đình …