thongtinphapluatdansu.edu.vn
CHĂM CHÚT BÀN THỜ NGÀY TẾT - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
KIM THOA Thờ phụng tổ tiên là một trách nhiệm có tính cách luân lý đối với người Việt Nam, nó thể hiện cho nhu cầu được phát lộ tình cảm và niềm tin huyết thống trong môi trường gia đình. Công việc chăm chút bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng …