thongtinphapluatdansu.edu.vn
BẢO VỆ QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA MÌNH - THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ
QUỲNH ANH (Theo Leadership Excellent) Một nhân tố quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả cao là kiên định bảo vệ quan điểm của mình. Không ai có thể tác động đến bạn mạnh mẽ hơn thái độ của chính bạn. Nếu bạn có quan điểm tiêu cực hoặc …